js 中的模块化编程思维

简介: 把模块写成一个对象,所有的模块成员函数都放到这个对象里面。JS 代码实例:$(function () { App.
img_2b989697c6588651b31c599f0cf1a569.png
img_1e1c8127c020acd93f7fffc5394811d9.png
img_48cce78e221522b579d9e00d48edeea1.png

把模块写成一个对象,所有的模块成员函数都放到这个对象里面。

JS 代码实例:

$(function () {
  App.renderScenarioNodes();
});

let App = {
  /**
   * 新增下一个节点按钮事件
   */
  bindAddNodeEvent: () => {
    $('#add-node-btn').unbind().bind('click', () => {
      let currentNodeNums = inputEditors.length; // 节点序号,从 1 开始

      let nextNodeIndex = currentNodeNums + 1;
      App.appendNode(nextNodeIndex);
      App.renderCodeArea(nextNodeIndex);
    });
  },

  /**
   * 添加节点视图
   * @param NodeIndex
   */
  appendNode: (NodeIndex) => {
    let firstNodeHtml = App.newNodeHtml(NodeIndex);
    $('#node-list').append(firstNodeHtml);
  },

  /**
   * 渲染节点 CodeMirror 代码区域
   * @param NodeIndex 节点序号,从 1 开始
   */
  renderCodeArea: (NodeIndex) => {
    let inputArray = $('[name="input"]');
    let outputArray = $('[name="output"]');
    let inputEditor = CodeMirror.fromTextArea(inputArray[NodeIndex - 1], CodeMirrorOptions);
    let outputEditor = CodeMirror.fromTextArea(outputArray[NodeIndex - 1], CodeMirrorOptions);

    setHeight(inputEditor, CodeMirrorHeight);
    setHeight(outputEditor, CodeMirrorHeight * heightRatio);
    showCodeHint(inputEditor);
    showCodeHint(outputEditor);

    inputEditors.push(inputEditor);
    outputEditors.push(outputEditor);
  },
  /**
   * 所有"保存"按钮事件绑定
   */
  bindNodeSaveEvent: () => {
    $('[name="save-node-btn"]').unbind().bind('click', (e) => {
      e.preventDefault();
      let currentNodeIndex = $(e.currentTarget).attr("index");

      let inputEditorValue = inputEditors[currentNodeIndex - 1].doc.getValue();
      let outputEditorValue = outputEditors[currentNodeIndex - 1].doc.getValue();

      // CodeMirror 的值的获取
      $(e.currentTarget.form).find('[name="input"]').val(inputEditorValue);
      $(e.currentTarget.form).find('[name="output"]').val(outputEditorValue);

      let data = $(e.currentTarget.form).serialize();
      let scenarioId = $('#scenarioId').val();
      data = `${data}&scenarioId=${scenarioId}`;

      console.log(data);

      // 节点信息保存
      $.ajax({
        url: '/api/Node/saveNode.json',
        type: 'POST',
        data: data,
        success: (result) => {
          if (result.success == true) {
            alert(result.errorMessage)
            location.reload();
          } else {
            alert(result.errorMessage)
          }
        },
        error: (err) => {
          alert(JSON.stringify(err))
        }
      });
    });
  },

  /**
   * 入口主函数,渲染一个场景的所有节点 List
   */
  renderScenarioNodes: () => {
    let scenarioId = $('#scenarioId').val();
    $.ajax({
      url: `/api/Node/listNodes.json?scenarioId=${scenarioId}`,
      type: 'GET',
      success: (result) => {
        if (result.success) {
          let nodes = result.data;
          App.doRenderScenarioNodes(nodes);
        } else {
          alert(result.errorMessage)
        }
      },
      error: (err) => {
        alert(JSON.stringify(err))
      }
    });
  },

  /**
   * 渲染节点视图
   * @param nodes
   */
  doRenderScenarioNodes: (nodes) => {
    console.log(nodes);

    // 1.渲染已经入库的节点数据
    nodes.map((node, index, array) => {
      let savedNodeHtml = App.getSavedNodeHtml(node, index + 1);
      $('#node-list').append(savedNodeHtml);
      App.renderCodeArea(index + 1);
    });
    // 2.渲染最下面的新建节点视图
    let nextNodeIndex = nodes.length + 1;
    App.appendNode(nextNodeIndex);
    App.renderCodeArea(nextNodeIndex);

    // 3.所有"保存"按钮事件绑定
    App.bindNodeSaveEvent();

    // 4. 新增节点按钮事件绑定
    App.bindAddNodeEvent();
  },

  /**
   * 返回新建节点的视图 Html
   * @param NodeIndex
   * @returns {string}
   */
  newNodeHtml: (NodeIndex) => {
    return `<div class="new-node">
      <form class="form">
        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2 node-name">节点${NodeIndex}:</label>
          <div class="col-sm-10">
            <input name="name" type="text" class="form-control" placeholder="节点名称">
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2">输入脚本</label>
          <div class="col-sm-10">
            <textarea name="input" rows="10" class="form-control"></textarea>
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2">期望输出脚本</label>
          <div class="col-sm-10">
            <textarea name="output" class="form-control"></textarea>
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2">期望输出值</label>
          <div class="col-sm-10">
            <input name="expectOutput" class="form-control">
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2">断言算子</label>

          <div class="col-sm-10">
            <select name="operator" class="form-control">
              <option value="equals" selected>实际输出.equals(期望输出)</option>
              <option value="contains">实际输出.contains(期望输出)</option>
              <option value="startWith">实际输出.startWith(期望输出)</option>
              <option value="endWith">实际输出.endWith(期望输出)</option>
            </select>
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2 col-form-label"></label>
          <div class="col-sm-10">
            <button name="save-node-btn" index="${NodeIndex}" class="btn-sm btn-outline-primary">保存</button>
          </div>
        </div>
      </form>
    </div>`;
  },


  /**
   * 返回已经入库的节点的视图 Html
   * @param node 节点数据
   * @param NodeIndex 节点序号
   * @returns {string}
   */
  getSavedNodeHtml: (node, NodeIndex) => { // NodeIndex : 序号从 1 开始
    const operator = node.operator;
    let options = `<option value="equals">实际输出.equals(期望输出)</option>
          <option value="contains">实际输出.contains(期望输出)</option>
          <option value="startWith">实际输出.startWith(期望输出)</option>
          <option value="endWith">实际输出.endWith(期望输出)</option>`;
    if ("equals" === operator) {
      options = `<option value="equals" selected>实际输出.equals(期望输出)</option>
          <option value="contains">实际输出.contains(期望输出)</option>
          <option value="startWith">实际输出.startWith(期望输出)</option>
          <option value="endWith">实际输出.endWith(期望输出)</option>`;
    } else if ("contains" === operator) {
      options = `<option value="equals">实际输出.equals(期望输出)</option>
          <option value="contains" selected>实际输出.contains(期望输出)</option>
          <option value="startWith">实际输出.startWith(期望输出)</option>
          <option value="endWith">实际输出.endWith(期望输出)</option>`;
    } else if ("startWith" === operator) {
      options = `<option value="equals">实际输出.equals(期望输出)</option>
          <option value="contains">实际输出.contains(期望输出)</option>
          <option value="startWith" selected>实际输出.startWith(期望输出)</option>
          <option value="endWith">实际输出.endWith(期望输出)</option>`;
    } else if ("endWith" === operator) {
      options = `<option value="equals">实际输出.equals(期望输出)</option>
          <option value="contains">实际输出.contains(期望输出)</option>
          <option value="startWith">实际输出.startWith(期望输出)</option>
          <option value="endWith" selected>实际输出.endWith(期望输出)</option>`;
    }


    return `<div class="old-node">
      <form class="form">
        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2 node-name">节点${NodeIndex}:</label>
          <div class="col-sm-10">
            <input name="id" value="${node.id}" hidden>
            <input name="name" value="${node.name}" type="text" class="form-control" placeholder="节点名称">
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2">输入脚本</label>
          <div class="col-sm-10">
            <textarea name="input" rows="10" class="form-control">${node.input}</textarea>
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2">期望输出脚本</label>
          <div class="col-sm-10">
            <textarea name="output" class="form-control">${node.output}</textarea>
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2">期望输出值</label>
          <div class="col-sm-10">
            <input name="expectOutput" value="${node.expectOutput}" class="form-control">
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2">断言算子</label>
          <div class="col-sm-10">
            <select name="operator" class="form-control">
              ${options}
            </select>
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2 col-form-label"></label>
          <div class="col-sm-10">
            <button name="save-node-btn" index="${NodeIndex}" class="btn-sm btn-outline-primary">保存</button>
          </div>
        </div>
      </form>
    </div>`;
  }
};

前端 html 代码:

<#include '../common/head.ftl'>

<script src="https://codemirror.net/lib/codemirror.js"></script>
<script src="https://codemirror.net/mode/javascript/javascript.js"></script>
<script src="https://codemirror.net/addon/hint/show-hint.js"></script>
<script src="https://codemirror.net/addon/hint/javascript-hint.js"></script>

<script src="https://codemirror.net/addon/selection/active-line.js"></script>
<script src="https://codemirror.net/addon/edit/matchbrackets.js"></script>

<script src="https://codemirror.net/addon/fold/foldcode.js"></script>
<script src="https://codemirror.net/addon/fold/brace-fold.js"></script>
<script src="https://codemirror.net/addon/lint/lint.js"></script>
<script src="https://codemirror.net/addon/lint/javascript-lint.js"></script>

<script src="/uip/createScenarioNode.js"></script>


<section class="content-header">
  <h1>
    小U平台
    <small>Version 1.0</small>
  </h1>
  <ol class="breadcrumb">
    <li><a href="#"><i class="fa fa-dashboard"></i> Home</a></li>
    <li class="active">Dashboard</li>
  </ol>
</section>

<section class="content">

  <div class="col-md-12">
    <div class="box">

      <div class="box-header">
        <h3>创建流程节点</h3>
      </div>

      <div class="box-body">

        <input hidden id="scenarioId" value="${scenario.id}">

        <div class="form-group row scenario-name">
          <label class="col-sm-2">场景流名称:</label>
          <div class="col-sm-10">
            <span>${scenario.name}</span>
            <div style="text-align: right">
              <button id="run-scenario-btn" class="btn-sm">运行</button>
            </div>
          </div>
        </div>

        <div id="node-list"></div>

        <div class="form-group row">
          <div class="col-sm-10 offset-2">
            <button id="add-node-btn" class="btn-sm" style="margin: 10px">新增节点</button>
          </div>
        </div>

      </div>


    <#--<div class="box-footer"></div>-->
    </div>
  </div>


</section>

<#include '../common/foot.ftl'>
相关文章
|
26天前
|
数据采集 JavaScript 前端开发
理解并应用:JavaScript响应式编程与事件驱动编程的差异
了解JavaScript的响应式编程与事件驱动编程至关重要。事件驱动编程基于事件触发函数执行,如用户交互或系统事件。响应式编程则关注数据流变化,利用Observables自动响应更新。在爬虫代理IP的Web Scraping示例中,两者分别通过axios和rxjs显示了数据抓取的不同处理方式。掌握这两者能提升异步操作的效率和代码质量。
理解并应用:JavaScript响应式编程与事件驱动编程的差异
|
11天前
|
JavaScript 前端开发
node.js 导入导出模块(CommonJS模块化规范,ES6模块化规范)
node.js 导入导出模块(CommonJS模块化规范,ES6模块化规范)
12 1
|
1月前
|
JSON JavaScript 前端开发
Node.js命令大全:让你的编程效率翻倍
探索Node.js常用命令!本文作者木头左带你了解文件操作:`ls`、创建/删除文件夹、复制/移动文件及读写文件内容。此外,还介绍了查看系统信息、CPU和内存详情的方法。一起提升Node.js开发效率![[1](https://mutouzuo.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/my/mudouzuo1.png)]
Node.js命令大全:让你的编程效率翻倍
|
17天前
|
JavaScript 前端开发 NoSQL
JavaScript 启蒙之旅:探索编程世界的起点与基石
JavaScript 启蒙之旅:探索编程世界的起点与基石
|
22天前
|
JavaScript 前端开发
JavaScript进阶-Class与模块化编程
【6月更文挑战第21天】**ES6引入Class和模块化,提升JavaScript的代码组织和复用。Class是原型机制的语法糖,简化面向对象编程。模块化通过`import/export`管理代码,支持默认和命名导出。常见问题包括`this`指向和循环依赖。理解这些问题及避免策略,能助你写出更高效、可维护的代码。**
|
19天前
|
JSON JavaScript 前端开发
Javascript 模块化编程的方法和代码
Javascript 模块化编程的方法和代码
16 1
|
10天前
|
JavaScript 前端开发 API
JavaScript编码之路【ES6新特性之模块化】
JavaScript编码之路【ES6新特性之模块化】
12 0
|
15天前
|
人工智能 JavaScript 前端开发
JavaScript AI 编程助手
JavaScript AI 编程助手
17 0
|
1月前
|
前端开发 JavaScript 搜索推荐
[初学者必看]JavaScript 15题简单小例子练习,锻炼代码逻辑思维
【6月更文挑战第3天】这是一个JavaScript编程练习集,包含15个题目及答案:计算两数之和、判断偶数、找数组最大值、字符串反转、回文检测、斐波那契数列、数组去重、冒泡排序、阶乘计算、数组元素检查、数组求和、字符计数、数组最值和质数判断以及数组扁平化。每个题目都有相应的代码实现示例。
25 1
|
1月前
|
存储 前端开发 JavaScript
[初学者必看]JavaScript 简单实际案例练习,锻炼代码逻辑思维
【6月更文挑战第2天】这是一个前端小项目合集,包括图片轮播器、动态列表、模态框、表单验证等14个项目,旨在帮助初学者提升编码技能和实战经验。每个项目提供关键提示,如使用HTML、CSS和JavaScript实现不同功能,如事件监听、动画效果和数据处理。通过这些项目,学习者可以锻炼前端基础并增强实际操作能力。
24 2