@navikt/nav-dekoratoren
hode og fot navigasjon for nav.no
Last updated 5 months ago by havardmj .
Repository · Bugs · Original npm · Tarball · package.json
$ cnpm install @navikt/nav-dekoratoren 
SYNC missed versions from official npm registry.

Nav-dekoratoren

Node.js Express applikasjon med frontend-komponenter i React. Appen kjører på NAIS i en dockercontainer.

Installasjon

npm install

Bygg applikasjonen

npm run build

Kjør applikasjonen

Kjør Express-server lokalt => localhost:8088 (kun statiske filer fra build-folder:

npm run server

Kjør utviklinsmiljø med webpack-devServer og express-server (backend):

npm start

Nais-cluster

Applikasjonen ligger i default namespace i dev-sbs og prod-sbs.

Henvendelser

Spørsmål knyttet til koden eller prosjektet kan rettes mot https://github.com/orgs/navikt/teams/team-personbruker

For NAV-ansatte

Interne henvendelser kan sendes via Slack i kanalen #team-personbruker.

Current Tags

  • 0.3.8                                ...           latest (5 months ago)

9 Versions

  • 0.3.8                                ...           5 months ago
  • 0.3.7                                ...           5 months ago
  • 0.3.6                                ...           5 months ago
  • 0.3.5                                ...           5 months ago
  • 0.3.4                                ...           5 months ago
  • 0.3.3                                ...           5 months ago
  • 0.3.2                                ...           6 months ago
  • 0.3.1                                ...           6 months ago
  • 0.3.0                                ...           6 months ago
Downloads
Today 0
This Week 0
This Month 0
Last Day 0
Last Week 0
Last Month 0
Dependencies (71)
Dependents (0)
None

Copyright 2014 - 2017 © taobao.org |