@junwatu/paribasa
Javanese Quote aka Paribasa
Last updated a year ago by equan .
MIT · Repository · Bugs · Original npm · Tarball · package.json
$ cnpm install @junwatu/paribasa 
SYNC missed versions from official npm registry.

Paribasa

This readme is written in javanese language, for english please read in README_EN. Thanks

Aplikasi iki di gawe mbantu ngilingake paribasa jawa seng jumlae wuakeh.

Carane

Install aplikasi Paribasa iki disek nang komputermu (dianggep sakdurunge ndek komputermu kudu wes terinstall Node.js versi 8 menduwur)

$ npm install -g @junwatu/paribasa

terus supoyo salah siji paribasa iso metu ndek tampilan terminal misale lek awakmu nggawe OS Linux,

$ paribasa
"Wéruh ing grubyug, ora wéruh ing rémbug" - Melu-melu tumindak nanging ora ngérti kang dikarepaké

Nggawe alat iki awakmu yo iso nggoleki paribasa tekok kata, contone

nggoleki-paribasa.jpg

lek gak seneng werno-wernoan, nggaweo pilihan -n

$ paribasa -n search wani

API Pustaka v3.0.0

Lek awakmu developer, aplikasi iki iso digawe pisan ndek aplikasimu istilahe di import

const paribasa = require('paribasa')
// random output
let quote = paribasa.getRandomQuote()
console(quote)

// nggoleki paribasan sing ono kata 'wani'
paribasa.searchQuote('wani').then(r => console.log(r))

Kompatibilitas

Paribasan API versi 3.0.0 mendhuwur ora kompatibel karo API versi sakdurunge.

Luwih jelase deloken nang berkas API tapi jek bahasa inggris.

Suwun

License

MIT License

Current Tags

  • 3.0.1                                ...           latest (a year ago)

2 Versions

  • 3.0.1                                ...           a year ago
  • 3.0.0                                ...           a year ago
Maintainers (1)
Downloads
Today 0
This Week 0
This Month 0
Last Day 0
Last Week 0
Last Month 0
Dependencies (5)
Dev Dependencies (1)
Dependents (0)
None

Copyright 2014 - 2016 © taobao.org |