express-skanetrafiken
Skanetrafikens API for Expressjs.
Last updated 6 years ago by heni .
MIT · Repository · Original npm · Tarball · package.json
$ cnpm install express-skanetrafiken 
SYNC missed versions from official npm registry.

Skanetrafiken API

Simple API interpreter in Expressjs for Skanetrafikens API.

This is experimental code. If you intend to make use of it in production environment please fork code and use as own.

Detta projekt har ingen officiell koppling till Skånetrafiken eller någon av deras samarbetspartners.

Skanetrafiken

Skånetrafiken is the department of public transport in Skåne, Sweden.

Information

Till skillnad från det officiella APIet återger detta JSON.

Användning

express = require 'express'
skanetrafiken = require 'skanetrafiken'
app = express()
route = express.Router()

# Set up routes
new skanetrafiken.Scheme route

# Attach route scheme to app
app.use '/api/', route

Address schema

Skånetrafiken erbjuder 7 olika adresser för att hämta information. Samtliga förutom resvägen finns tillgängliga.

  • Hämta stationer. /api/query?from=malmö&to=lund
  • Leta efter en station. /api/search?q=malmö
  • Hitta en station nära dig. /api/find?lng=xxx&lat=xxx
  • Hämta en tidtabell från en busshållsplats. /api/schedule?id=xxx
  • Resultat sida. /api/results?from_id=xxx&to_id=xxx

Current Tags

  • 0.0.2                                ...           latest (6 years ago)

2 Versions

  • 0.0.2                                ...           6 years ago
  • 0.0.1                                ...           6 years ago
Maintainers (1)
Downloads
Today 0
This Week 0
This Month 0
Last Day 0
Last Week 0
Last Month 0
Dependencies (3)
Dev Dependencies (7)
Dependents (1)

Copyright 2014 - 2016 © taobao.org |