angular-geocoder
Het installeren van de PDOK Locatieserver Angular Component is eenvoudig met [NPM](https://www.npmjs.com/package/angular-geocoder) via het volgende command: `npm install angular-geocoder --save`
Last updated 5 days ago by geogap .
MIT · Repository · Bugs · Original npm · Tarball · package.json
$ cnpm install angular-geocoder 
SYNC missed versions from official npm registry.

PDOK Locatieserver Angular Component

Installatie

Het installeren van de PDOK Locatieserver Angular Component is eenvoudig met NPM via het volgende command: npm install angular-geocoder --save

De meest recente versie van het PDOK Locatieserver Angular Component ondersteunt Angular 6.X.

Features

 • Responses worden gelijk geparsed van WKT naar GeoJSON (http://geojson.org/)
 • Autocomplete functionaliteit
 • Keypresses (up, down, enter) worden ondersteunt in het doorlopen van de zoek
 • Ondersteunt zowel RD (EPSG:28992) als WGS84 (EPSG:4326)
 • Eenvoudig te customizen

Gebruik

Om de geocoder te gebruiken in een Angular applicatie moet eerst de GeocoderModule worden geïmporteerd in de module waar de geocoder zal komen te staan.

import { GeocoderModule } from 'angular-geocoder'; @NgModule({ ... imports: [GeocoderModule] ... })

Vervolgens kan het GeocoderComponent worden geimporteerd in een ander component via de html-tag: <geocoder> </geocoder>

Om iets met het zoekresultaat van de geocoder te doen, moet er worden geluisterd naar het placeFound event: <geocoder (placeFound)="onPlaceFound($event)> </geocoder>"

public onPlaceFound(place) { // Pan map to place, or something else... }

Zoeken op specifiek type

Er kan gezocht worden op een specifiek type (zoals, adres, weg, of perceel) via de type property. Meerdere typen kunnen worden gekozen door ze te scheiden door een komma , : <geocoder type="adres"> </geocoder>" <geocoder type="adres,weg,buurt"> </geocoder>"

Veranderen placeholder message

De placeholder message in de geocoder kan worden veranderd door de placeholder property te gebruiken: <geocoder placeholder="Custom text..."> </geocoder>

GeocoderService

Het is ook mogelijk om alleen de GeocoderService te gebruiken. Deze kan worden geïmporteerd in een andere service of component door de service in de constructor van de component of service mee te geven:

constructor(private geocoderService: GeocoderService)

Dit maakt het mogelijk om de 4 verschillende endpoints free,suggest,lookup,revgeo te gebruiken zonder de standaard megeleverde zoekbalk. De GeocoderService retourneert standaard een Promise.

Extra parameters meegeven

Het is mogelijk om extra parameters mee te geven aan de free,suggest,lookup,revgeo endpoints. Zo kan bijvoorbeeld een filterquery worden meegegeven die alleen maar BAG objecten retourneert:

this.geocoderService.suggest('Neude', {fq: 'bron:BAG'}).then(result => { // do something });

Een compleet overzicht over welke parameters bij welk endpoint werken is te vinden in de API documentatie van de Locatieserver:

FAQ

In welk coördinaatsysteem worden de resultaatgeometrieen teruggegeven?

Deze worden zowel in het Rijksdriehoekstelsel (EPSG:28992) als in WGS84 (EPSG:4326) teruggegeven.

Waar kan ik de documentatie van de PDOK locatieserver vinden?

https://github.com/PDOK/locatieserver/wiki/API-Locatieserver

Meehelpen?

Stuur een mailtje naar info@geogap.nl of kijk voor onze contactgegevens op https://geogap.nl .

Current Tags

 • 10.0.0                                ...           latest (5 days ago)

44 Versions

 • 10.0.0                                ...           5 days ago
 • 9.2.0                                ...           7 months ago
 • 9.1.0                                ...           7 months ago
 • 9.0.4                                ...           9 months ago
 • 9.0.3                                ...           9 months ago
 • 9.0.2                                ...           9 months ago
 • 9.0.1                                ...           9 months ago
 • 9.0.0                                ...           9 months ago
 • 8.1.0                                ...           a year ago
 • 8.0.5                                ...           a year ago
 • 8.0.4                                ...           a year ago
 • 8.0.3                                ...           a year ago
 • 8.0.2                                ...           a year ago
 • 8.0.0                                ...           a year ago
 • 7.6.0                                ...           a year ago
 • 7.5.0                                ...           2 years ago
 • 7.4.0                                ...           2 years ago
 • 7.3.0                                ...           2 years ago
 • 7.2.0                                ...           2 years ago
 • 7.1.0                                ...           2 years ago
 • 7.0.2                                ...           2 years ago
 • 7.0.1                                ...           2 years ago
 • 7.0.0                                ...           2 years ago
 • 6.1.5                                ...           2 years ago
 • 6.1.4                                ...           2 years ago
 • 6.1.3                                ...           2 years ago
 • 6.1.2                                ...           2 years ago
 • 6.1.1                                ...           2 years ago
 • 6.1.0                                ...           2 years ago
 • 6.0.20                                ...           2 years ago
 • 6.0.1                                ...           2 years ago
 • 6.0.0                                ...           2 years ago
 • 0.0.18                                ...           2 years ago
 • 0.0.17                                ...           2 years ago
 • 0.0.16                                ...           2 years ago
 • 0.0.14                                ...           2 years ago
 • 0.0.13                                ...           2 years ago
 • 0.0.12                                ...           2 years ago
 • 0.0.11                                ...           2 years ago
 • 0.0.10                                ...           2 years ago
 • 0.0.5                                ...           3 years ago
 • 0.0.3                                ...           3 years ago
 • 0.0.2                                ...           3 years ago
 • 0.0.1                                ...           3 years ago
Maintainers (1)
Downloads
Today 0
This Week 17
This Month 18
Last Day 0
Last Week 0
Last Month 4
Dependencies (15)
Dev Dependencies (0)
None
Dependents (0)
None

Copyright 2014 - 2016 © taobao.org |