@lemoncompanies/transifex-loader
Loader for Transifex language files
Last updated 2 years ago by vincentjanv .
ISC · Original npm · Tarball · package.json
$ cnpm install @lemoncompanies/transifex-loader 
SYNC missed versions from official npm registry.

Transifex loader

Deze Transifex loader haalt automatisch de taalbestanden op voor een project, zodat deze niet steeds manueel gedownload en vervangen moeten worden.


Instructies

Voor je de tool kan gebruiken, dien je deze toe te voegen aan je package.json:

npm install -g @lemoncompanies/transifex-loader --save-dev

Nadien kan je een script toevoegen in je packages.json . Hierbij 2 voorbeelden:

"upload-translations": "npm run transifex-loader dba nlpo nl_BE upload",
"download-translations": "npm run transifex-loader dba nlpo en,fr"    

waarbij 'dba' de project_slug is (te vinden in de URL), 'nlpo' de slug is van de resource, en de talen die je wilt downloaden/uploaden erna, gescheiden door een ',' .

Current Tags

  • 1.0.5                                ...           latest (2 years ago)

6 Versions

  • 1.0.5                                ...           2 years ago
  • 1.0.4                                ...           3 years ago
  • 1.0.3                                ...           3 years ago
  • 1.0.2                                ...           3 years ago
  • 1.0.1                                ...           3 years ago
  • 1.0.0                                ...           3 years ago
Downloads
Today 0
This Week 0
This Month 0
Last Day 0
Last Week 6
Last Month 6
Dependencies (2)
Dev Dependencies (0)
None
Dependents (0)
None

Copyright 2014 - 2017 © taobao.org |